"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."

ataturk

İnsan Kaynakları

KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM EKİBİMİZ

KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çalışanlarımız en önemli değerlerimizden olup, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin şekilde yerine getirmeleri için düzenlenen tüm eğitim faaliyetlerine katılır.
Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı hedefi benimsenerek, riskler azaltılır ve alınan önlemlerin sürekli olarak kontrol altında tutulması sağlanır.
Çalışan sağlığının korunması ve kontrolü, güvenli çalışma ortamı oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi konularında yasal yükümlülük ve standartları yakından takip ederek, hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışırız.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

* Gıda güvenliğini sağlamak,
* Faaliyet alanlarımızla ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak,
* Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak,
* Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek,
* Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi, yenileşimci ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, ürünlerimizi en uygun değerde sunmak,
* Faaliyetlerimize ilişkin gıda güvenliği ve iş sağlığı güvenliği risklerini analiz etmek, değerlendirmek ve uygun koruyucu önlemlerle yönetmek,
* İnsana ve çevreye değer veren uygulamaları hayata geçirmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
* Çalışanlarımızın; stratejik hedeflerimizle uyumlu şekilde yetkinlik gelişimlerini, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerimizin gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini ve sistemlerin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını sağlamak,
temel politikamızdır.

Sosyal Uygunluk Politikamız

* Yürürlükteki iş kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uymak,
* İşe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi gibi konularda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep v.b. ayrımcılığı yapmamak,
* Çalışanlara en az asgari yasal ücret sağlamak ve yasal olmayan herhangi bir ücret kesintisi yapmamak,
* Yürürlükteki yasal düzenlemeler ve sektörel standartlara uygun çalışma saatlerine uymak,
* Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,
* Çocuk işçi çalıştırmamak,
* Hiçbir çalışanı zorla ve zorunlu koşullarla çalıştırmamak,
* Çevresel konularda yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak
sosyal uygunluk politikamızdır.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikamız

Öztaş Gıda & Otomasyon olarak gücümüzü sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz.
Öncelikli hedef ve politikalarımız;

* Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak,
* Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak,
* Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
* Personelin, nitelik ve performansları doğrultusunda kariyer yapmalarına olanak sağlamak,
* İş süreçlerini kolaylaştıran ve zenginleştiren entegre insan kaynakları sistemlerini oluşturup, mevcut sistemleri daha verimli hale getirerek insana yatırımın geri dönüşünü * sağlamak,
* Çalışan motivasyonunu artırarak sonuç ve performans odaklı ekiplere sahip olmaktır.

Başvuru süreci

Başvurunuzun İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz’e ulaşması ile birlikte seçme/yerleştirme sürecimize adım atmış olursunuz.
Başvurunuz incelenecek ve mevcut boş pozisyonlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Eğer başvurunuz pozisyonun gerektirdiği yeterliliklerle örtüşüyorsa, görüşmeye davet edilirsiniz.
Gönderdiğiniz özgeçmişler başvuru veri tabanında bir yıl boyunca saklanıp değerlendirmeye açık tutulur.

İşe Alım Süreci

Öztaş Gıda & Otomasyon’da işe alma süreci, yıllık kadro planlarının oluşturulması ile başlar. Yıl içinde oluşabilecek kadro ihtiyaçları, terfiler, atamalar ve organizasyonel değişiklikler de göz önüne alınarak belirlenmektedir.
Değerlendirmeler pozisyona göre; birkaç aşamalı (İnsan Kaynakları, Departman Yöneticisi, Genel Müdürlük) mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.
Teknik bilgi, tecrübe, kişisel özellikler ve şirket kültürümüze uyum gibi konularda değerlendirilen adaylar için son aşamada referans kontrolü yapılır. Tüm değerlendirmelerde olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma prosedürleri gerçekleştirilir.
Görüşmeler sonucunda yerleştirilemeyen adayların başvuruları ileride doğabilecek olası ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru veritabanında saklanır ve adaylara geri bilgi verilir.

Eğitim ve Geliştirme

Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi, başarısının sürekliliğini sağlayabilmesi ve çalışanlarının memnuniyetini arttırabilmesi için bazı eğitimlere katılım sağlanabilmektedir. İç ve dış kaynaklı eğitimler, toplantılar, fuar ve tanıtımlara katılımlar gerçekleştirilmektedir.

Ücret Yönetimi

Öztaş Gıda & Otomasyon’da çalışanların ücretleri yılda 1 kez piyasa ücret araştırması, enflasyon oranı ve kişinin performansına göre revize edilir. Çalışanların üstlendikleri pozisyon, öğrenim durumu, deneyimi, yabancı dil yeteneği gibi faktörler dikkate alınarak ücret skalaları oluşturulur.

Çalışma Saatleri

* Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
* Fabrikamızda çalışanlar için çalışma saatleri sezon dinamiklerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Başvuru Kanalları

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak için;
İş Başvuru Formunu [tıkladığınızda tarayıcınızda form sayfası açılır] doldurabilirsiniz.
* iletisim@oztasgida.com.tr adresine hazır özgeçmişinizi ekleyerek elektronik ortamda gönderebilirsiniz.

YÖNETİM EKİBİMİZ

Yapım aşamasında.

Scroll Up
Menü